АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Пропозиції до законопроекту про благодійництво

17 травня 2011 р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект нової редакції закону "Про благодійництво та благодійні організації".

Законопроект є вкрай важливим і своєчасним та є більш прогресивним порівняно з чинною редакцією закону. Водночас деякі положення проекту потребують уточнення.

Одним з найважливіших питань врегулювання діяльності благодійних організацій є визначення порядку управління такими організаціями.

Але законом регулюється лише діяльність виконавчого органу та наглядової ради благодійних організацій (статті 23 – 27 законопроекту). Проект передбачає право засновників брати участь у формуванні виконавчого органу та наглядової ради, проте не вказує, у якій формі це має робитись.

Проектом взагалі не визначено прав членів благодійної організації, утвореної в формі благодійного товариства, які не є засновниками, щодо участі в управлінні такою організацією.

Законопроект передбачає можливість створення інших органів управління благодійної організації, проте вказує, що вони мають бути підзвітними виконавчому органу або наглядовій ради. Це створює абсурдну ситуацію, коли у разі створення в благодійній організації такого органу як загальні збори засновників (членів), ці збори будуть підпорядковані обраному тими ж самими засновниками правлінню.

Для врегулювання цієї проблеми Асоціацією міжнародно-правових досліджень  підготовлено пропозиції до законопроекту, які разом з необхідними супровідними документами спрямовано до Верховної Ради України.

Переглянути пропозиції

Переглянути порівняльну таблицю