АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Участь в громадському обговоренні змін до Закону України про друковані ЗМІ

Міністерством юстиції України було винесено на громадське обговорення проект Закону "Про внесення змін до Закону України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в України”

Асоціацією було надано наступні зауваження.Так, проектом пропонується внести певні зміни до статті 20 вказаного Закону.

В той же час залишається незмінною частина 3 статті 20 Закону (в новій редакції це буде частина 5 статті 20 Закону): „Спори щодо зміни засновника (складу співзасновників) вирішуються судом в порядку, передбаченому цивільним процесуальним законодавством України.”

Слід зауважити, що багато редакцій є самостійними суб’єктами господарювання зі статусом юридичної особи. При цьому, чимало з них утворені у формі господарських товариств – товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерних товариств. Відповідно, спори між учасниками цих товариств щодо зміни складу засновників є корпоративними спорами, які відповідно до Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення підсудності справ з питань приватизації та з корпоративних спорів” підвідомчі господарським судам і розглядаються згідно Господарського процесуального кодексу України.

Передача відповідних спорів до відання господарських судів було зумовлене тим, що місцеві суди не могли забезпечити правильне застосування законодавства з корпоративних відносин.

Виділення в окрему групу корпоративних відносин щодо господарських товариств-редакцій друкованих ЗМІ є недоречним.

У зв’язку з цим пропонуємо у статті 20 Закону відповідну частину (за проектом – п’яту) викласти у наступній редакції:

„Спори щодо зміни засновника (складу співзасновників) вирішуються в судовому порядку.”

Пропозиції були враховані Міністерством юстиції України.