АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Конституційна реформа

Важливим нарямком діяльності Асоціації є підготовка пропозицій для конститційної реформи, які мають враховувати найкращий досвід розвинених демократичних країн. 

Зараз фахівцями Асоціації міжнародно-правових досліджень опрацьовано загальні засади нового законопроекту, робота над яким триває.

Нова Конституція або зміни до чинного Основного закону мають на нашу думку, серед іншого, передбачати:

І. Щодо виборів:

-  заборону продовження повноважень виборних органів (Президент, Верховна Рада України, органи місцевого самоврядування), у тому числі, шляхом внесення змін до Конституції;

- залишення 4-річного строку повноважень Парламенту і органів місцевого самоврядування;

- встановлення вимоги, що Президентом України не може бути обрана особа, проти якої проголосувало більше виборців, ніж за неї (У цьому випадку вибори визнаються такими, що не відбулись і проводяться повторні вибори, а на цей час повноваження Президента виконує Голова Верховної Ради України).  

- обрання місцевих голів за двотуровою мажоритарною системою (обраною вважається особа, яка одержала більше половини голосів виборців, що взяли участь в голосуванні. Якщо жодна особа не одержала такої більшості, проводиться другий тур серед двох кандидатів, які набрали в першому турі найбільшу кількість голосів.)

ІІ. Щодо референдуму:

- встановлення можливості проведенні референдуму про дострокове припинення повноважень Президента чи Верховної Ради України за народною ініціативою;

- віднесення призначення референдуму за народною ініціативою до повноважень Центральної виборчої комісії;

- надання Верховній Раді України права виносити на  референдум важливі суспільні питання (рішення про проведення референдуму має ухвалюватись не менш ніж 2/3 голосів від конституційного складу Верховної Ради України).

ІІІ. Щодо законодавчої влади:

- спрощення процедури позбавлення депутатів-сумісників мандату – в судовому порядку за позовом будь-яких 10 громадян України

- заборона внесення змін до Конституції України чи ухвалення нової Конституції України без участі Верховної Ради України. (Можливо також передбачити можливість скликання  для цього Установчих зборів, які мають обиратись всенародно)

- запровадження органічних законів, які мають ухвалюватись не менш ніж 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України. Такими законами мають бути закони: про вибори народних депутатів України, про вибори Президента України, про вибори до органів місцевого самоврядування (або Виборчий кодекс, у разі його прийняття), про судоустрій і статус суддів, про Конституційний Суд України, про місцеве та регіональне самоврядування, про мови, про основи внутрішньої та зовнішньої політики, про всеукраїнський та місцевий референдуми, про місто Київ, про місто Севастополь. Такі закони не можуть ухвалюватись без участі Парламенту. 

ІV. Щодо Президента:

- позбавлення Президента України права звільняти Прем’єр-міністра України без згоди Верховної Ради України;

- позбавлення Президента України права звільняти членів Уряду без подання Прем’єр-міністра України;

- спрощення процедури імпічменту – остаточне рішення має прийматись не менш ніж 2/3 голосів від конституційного складу Верховної Ради України.

V. Щодо судоустрою та Конституційного Суду України

- позбавлення Конституційного Суду України права вирішувати питання про конституційність законів про внесення змін до Конституції, які набрали чинності.

Після завершення над законопроектом він буде розміщений на веб-сайті Асоціації.

Раніше, Асоціацією міжнародно-правових досліджень був підготовлений експериментальний проект змін до Основного закону щодо збільшення впливу регіонів на управління державою, але він не одержав схвалення громадськості, тому зараз роботи над ним не ведуться.

Переглянути експериментальний проект