АСОЦІАЦІЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Про нас

Асоціація міжнародно-правових дослідженьце місцева неприбуткова громадська організацієя, яка об’єднує правників та інших зацікавлених осіб з метою сприяння втіленню принципу верховенства права в усіх сферах суспільного життя, розвитку правосвідомості та забезпеченню євроінтеграційних процесів в державі шляхом дослідження та популяризації передового правового досвіду інших країн, вимог міжнародного права та права Європейського Союзу.

Діяльність Асоціації  спрямовується на:

- проведення наукових досліджень у галузі міжнародного комерційного права та приватного права іноземних країн;

- здійснення на перекладів актів іноземного законодавства та міжнародно-правових актів, їх популяризацію серед зацікавлених осіб;

- розробку пропозицій до вітчизняного законодавства на основі передового досвіду іноземних країн;

- організацію досліджень в галузі порівняльного правознавства;

- залучення молоді до вивчення та дослідження міжнародного та іноземного законодавства;

- надання допомоги представникам українського бізнесу у проведенні комерційної діяльності за кордоном;

- надання допомоги молодим вченим у налагодженні контактів із закордонними науковими установами та організаціями, які займаються юридичною практикою;

- проведення конференцій та семінарів з питань міжнародного права та права іноземних країн;

- сприяння розвитку науки і освіти, реалізацію науково-освітніх програм;

- надання  допомоги з розвитку видавничої справи, засобів масової інформації, інформаційної   інфраструктури,  що  стосується  міжнародного права та порівняльного правознавства;

- сприяння поширенню правових знань серед населення;

- участь у розробці та громадській експертизі нормативно-правових актів;

- розробку та реалізацію програм надання безоплатної правової допомоги;

- взаємодію з національними та міжнародними громадськими організаціями та інституціями юридичного та правозахисного спрямування

Переглянути Статут Асоціації